Makale Tarihi: 2.01.2013
Görüntülenme: 956

ECZANE DESTEK PERSONELİ EĞİTİMİNİ TAMAMLAYARAK SERTİFİKA ALAN KİŞİLER HAKKINDA

 

38.A.00.003782 
21.12.2012

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize ulaşan bilgilerden, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birliğimiz arasında bağıtlanan üçlü protokol çerçevesinde eczane destek personeli eğitimini tamamlayarak sertifika alan kişilerin Odalarımıza başvuruda bulunarak, 14.12.2012 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ww.saglik.gov.tr adresinde yayımlanan “Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı” hakkında duyuruda sözü edilen eğitimlere katılmak zorunda olup olmadıkları veya ellerindeki sertifikaların yeni verilecek sertifikalar nedeniyle geçerliliğini yitirip yitirmeyeceği konularında sorular yönelttikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi üçlü protokole göre eczane destek personeli eğitimini alanlara verilen sertifikalar, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde yer alan “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir hükmünde sözü edilen sertifikalar olup, bu hükmünde geçerlilikleri ve sahip olan kişilere sunduğu yetki açıkça zikredilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 14.12.2012 tarihli duyurusunda belirtilen eğitim ve eğitim sonucunda verilecek sertifikalar, üçlü protokol ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde verilen eski eğitim ve sertifikalarla aynı nitelikte olacak ve sahip olan kişilere aynı yetkileri verecektir. Bu itibarla eski sertifikalar geçerliliğini sürdürmektedir ve bu sertifikaya sahip olanların yeni açılacak eğitimlere katılması gerekmemektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter