Duyuru Tarihi: 26.12.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği gibi 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu başta olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ilaçta promosyon verilmesini, sahip oldukları niteliklerin övülmesini, sahip olmadıkları özelliklerin ise atfedilmesini ve bunların reklamının yapılmasını yasaklamaktadır.


Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, eczanenin vitrin camına eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadının yazılacağı hüküm altına alınmış, bu alanların farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.


Nitekim T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 28.11.2012 tarih ve 112208 sayılı yazıda da eczane vitrinlerinin mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı belirtilerek bu konuda üyelerimizin uyarılması Birliğimizden talep edilmiştir.


05 Aralık 2012 tarih ve 28488 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin başlığı “Merkez heyetinin görevleri ve ilk toplantısı” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
Merkez Heyeti ilgili mevzuatta yer alan yetki ve görevlerini yerine getirmek amacıyla ilgili kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olmamak üzere genelgeler yayımlamakla ve eczanenin, eczacının ve eczane çalışanlarının hizmet standartlarını belirlemekle yetkilidir hükmü eklenmiştir. 


Eczane vitrinlerinde promosyon ve reklama dayalı ifadeler yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğinden, 
vitrinlerden “Grip aşısı gelmiştir”, “1 alana 1 bedava”, “Taze naftalin gelmiştir”, “65 yaş üzerine ücretsiz grip aşısı”, “Ücresiz cilt analizi”, “Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur, Yeşil Kart ile anlaşmalıdır” vb. görsellerin eczane hizmet standartları kapsamında kaldırılması, Vitrinlerde sadece sözleşmesi olan eczanelerin, “SGK Sözleşmeli Eczane” ibaresine yer vermesi gerektiği hususunda bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter