Duyuru Tarihi: 30.12.2009

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürlüğü tarafından meslektaşlarımıza “ Sözleşmenizin Feshi” konulu ihbarnameler gelmektedir.

 

İlgili ihbarnamelerin açıklamalar bölümünde;
 
Protokolün “ 6.Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar “ başlıklı bölümünün 6.1 numaralı maddesinde yer alan “ Taraflar 1 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartı ile sözleşmeyi her zaman feshedebilir ” Hükmü uyarınca ve Türk Eczacıları Birliği ile SGK arasındaki Protokolün feshedilmesi nedeniyle dayanaksız kalması gerekçe gösterilmiştir.

 

Dolayısı ile Türk Eczacıları Birliği’ne 16.12.2009 günü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen ihbarname sonucunda Türkiye’deki bütün eczanelerin fesih tarihi 16.12.2009 tarihinden 1 ay sonra yani, 16.01.2010 tarihi olacaktır.

 

Meslektaşlarımıza gönderilen ihbarnameler farklı tarihlerde tebliğ ettirilmesine rağmen bütün meslektaşlarımızın sözleşme fesih tarihi 16 Ocak 2010 olacaktır.

 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.