ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU RAPORLARINDA ARANMASI GEREKEN GENEL BİLGİLER HK.

 
 
Bilindiği üzere  05.08.2015 tarihli, 29436 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştı.
 
Bu tebliğde Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) de düzenlemeler yapılmış, Kurumca katılım payından muaf tutulan hastalıklar, hastalıkları tanımlayan ICD10 kodları ve bu hastalıklarda kullanılacak ilaçların yer aldığı (EK4/D) “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde yapılan değişiklik ile söz konusu listenin “Oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöromusküler hastalıklar” başlıklı (10.8.) numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştı.
 
07.08.2015   tarihli duyuru ile de  (EK4/D) “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde enteral beslenme solüsyonlarının verilmesinde esas alınacak ICD10 kodları ve verilme şartları yeniden düzenlenmiş ve yürürlük tarihi 13.08.2015 olarak duyurulmuştu.
 
Bu duyuru ve (EK4/D) “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi esas alınarak Odamız SUT Komisyonunu tarafından hazırlanan ve değişikliklerin yer aldığı tablo ekte olup meslektaşlarımıza bilgisine önemle sunulur.
 
Ecz.Tolgar AKKUŞ
Genel Sekreter

 

Makale Tarihi: 2.10.2015
Görüntülenme: 2932