Erbaş ve Er Sağlık Hizmeti Giderleri Hakkında

Bilindiği üzere;

31 Temmuz 2016 tarih , 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de " Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ( SGK) karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır" hükmü yer almaktadır.Buna göre daha önce MSB tarafından karşılanan erbaş ve erlerin sağlık hizmeti giderlerinin 31 Temmuz 2016 itibariyle SGK tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda ilgili KHK'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 31 Temmuz 2016 tarihinden önce tedavi gören veya reçeteleri karşılanan er ve erbaşlara ait ödeme evraklarından halen tahakkuk edilmesi için gönderilmemiş olanlar var ise tahakkuk işlemlerinin yapılması amacıyla ivedilikle 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na gönderilmesi gerektiği, ekte yer alan yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Kurum yazısı için tıklayınız.

Makale Tarihi: 20.10.2016
Görüntülenme: 2803