E–Reçete Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken HususlarE–Reçete Uygulamasında Dİkkat Edİlmesİ Gereken Hususlar:

 


1- Eczanelerimize gelen reçetenin e-reçete olup olmadığı; medula takip numarası veya e-reçete numarasının reçete üzerinde olması veya hastaya verilen bilgi dokümanında bulunması ile anlaşılacaktır.
2- E-reçete olarak düzenlenmiş bütün reçeteler aynı zamanda kağıt reçete olarak da düzenlenmiş olsa bile e-reçete olarak eczanece karşılanmak zorundadır. Medula sisteminin çalışmaması, teknik sorunlar veya elektrik kesintisi sebebiyle e-reçete oluşturulamaması durumunda, önceden olduğu gibi kağıt ortamında düzenlenen reçeteler manuel olarak sisteme kaydedilecektir.
3- E-Reçete muhteviyatı, 2012 SGK Protokol hükümlerine göre hastaya/ilaçları alana teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C kimlik numarasının Medula eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır.

4-
 Kağıt reçete olarak düzenlenmiş reçetelerde daha önceki uygulamalarda yapıldığı gibi reçete arkasında olması gereken eczane kaşesi ve eczacı imzası olması zorunluluğu devam etmektedir. Ayrıca protokolün 3.2.2.  maddesi  ‘Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....kutu ilacı aldım” ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.’ gereği daha önceki uygulama devam edecektir.
5- SUT ve eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulanmasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir. Ancak Sağlık Müdürlüklerine her ayın 10 una kadar teslim edilmesi gereken yeşil, kırmızı reçeteler, ilaç izleme formları v.b uygulamalara devam edileceğinden bu evraklar hastalar tarafından eczanelere ibraz edilmek zorundadır.
6- Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve varsa fiyat küpürleri reçete çıktısına yapıştırılacaktır.
7- E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır. (Şeker ölçüm çubukları, iğne uçları ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) sadece icmal listeleri faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanlar için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin Antalya Eczacı Odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterli olacaktır.
8- Elektronik olarak düzenlenememiş olan raporlar (aile hekimliği uzmanlarının, TSK sağlık hizmet sunucularının düzenlediği raporlar veya yurtdışı sigortalılar için düzenlenen raporlar) eskiden olduğu gibi doktor veya eczacı tarafından “aslı gibidir" onayı yapılmak suretiyle fatura paketine ilave edilecektir.
9- Aşağıdaki ilaçları ihtiva eden ve adı geçen hizmet sunucuları tarafından oluşturulan reçeteler manuel olarak düzenlenecektir.
a-Majistral ilaç ihtiva eden reçeteler,
b-TSK reçeteleri,
c-İşyeri hekimlerinin düzenleyeceği reçeteler,
d-Aile hekimlerinin mobil uygulama çerçevesinde düzenlediği reçeteler,
e-Yurt dışı sigotalılarına ait reçeteler.
 
 
Makale Tarihi: 1.07.2012
Görüntülenme: 5845