FENTANİL SİTRAT ADLI KONTROLE TABİ MADDEYİ İÇEREN İLAÇLARIN KIRMIZI REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan 2013/1 sayılı Genelge ile 29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile “Uyuşturucu Madde ve Müstahzarları” için kırmızı reçete uygulamasının başlatıldığı;

VEM İlaç Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan “
Talinat 0,1 mg/2ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 10x2 ml ampul/kutu ve Talinat 0,5mg/10ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul,1x10 ml ampul/kutu” adlı ilaçlar “Fentanil Sitrat” adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle “ Kırmızı Reçete ile Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı,

Söz konusu ilaçların “Kırmızı Reçete” ile verilmesi gerekmekte olup;

Talinat 0,1mg/2 ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul, 10X2 ml ampul/kutu adlı ilacın Kırmızı Reçeteye en fazla 1 (bir) kutu, 
Talinat 0,5mg/10 ml IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul, 1x10 ml ampul/kutu “ adlı ilacın ise Kırmızı Reçeteye en fazla 3 (üç) kutu yazılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter2013/1 sayılı genelge için tıklayınız.

Makale Tarihi: 12.01.2013
Görüntülenme: 1021