Göç İdaresi İl Müdürlüğü İle Sözleşmeli Meslektaşlarımızın Dikkatine

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan “Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması Ve Reçetelerinin İncelenmesi İçin Gerekli Usul Ve Esaslara Ait İşbirliği Protokolü” nün 3.9 ve 3.10 maddesinde üst kotalı veya sıralı reçete grupları ve uyulma zorunluluğu belirtilmiştir.

Protokol eki (Ek-3) 13. Maddesinde sisteme tabi reçete grupları belirtilmiş olup, 1 Mart 2021 - 1 Haziran 2021 dönemi reçetelerinde, sistemsel veri oluşturmak ve kota tanımlamak için herhangi bir limit uygulanmamıştır.

1 Haziran 2021 tarihi itibari ile uygulanacak kotalar aşağıdaki şekildedir:

Anti-TNF Grubu için 6.000 TL

Diyaliz Solüsyonu Reçeteleri için 5.000 TL

Eritropoietin ve Darbepoetin Reçeteleri için 2.000 TL

Mor – Turuncu Reçeteler için 10.000 TL

Oral Beslenme Solüsyonu Reçeteleri için 6.000 TL

Organ Nakli Reçeteleri için 2.000 TL

Talasemi Reçeteleri için 10.000 TL.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 8.06.2021
Görüntülenme: 2521