(GÜNCELLENDİ) 10 OCAK 2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN SUT DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ KOMİSYONUMUZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA HK.

 
10 Ocak 2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış, konu odamız web sitesinde de duyurulmuştur. Çoğu maddesi 18/01/2013 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile ilgili SUT Komisyonumuza sıkça gelen soruların yer aldığı maddeler hakkında hatırlatma yapma gereği görülmüştür.
MADDE 1:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
*25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28 günlük dozda, (SUT’ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) ”
b) Sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 28 günlük doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.”
 
AÇIKLAMA 1:
Madde 1 e göre yanık, anemi ve reflüde kullanılan ilaçlar ile sistemik olmayan mantar enfeksiyonları ilaçları ve İLK DEFA  REÇETELENEN İLAÇLAR (Son 3 ay içerisinde alınmamış ilaçlar) en fazla 28 günlük verilebilecektir. 30 tabletlik ilaçların eşdeğer bandında 28 günlük tedaviyi karşılayacak bir ilaç var ise 28 tabletlik olan ilaç verilebilecektir.
Örnek1:
 Son 3 ay içerisinde Norvasc 30 Tb medula üzerinden almamış bir hasta Norvasc 30 tb reçetesi getirdiğinde ilgili ilacın eşdeğer bandında geçen ve 28 günlük tedaviyi karşılayan 20 tabletlik ilaçlardan biri verilebilecektir.
Örnek2:
Yanık, anemi…vb grubu ilaçların 30 tabletliği yerine eşdeğer bandında kayıtlı daha az sayıda tablete sahip eşdeğer ilaç verilebilecektir. Örneğin Lansor 15 mg 30 kap. yerine Lansoprol, Degastrol, Lansazol..vb 15 mg. 28 kapsul verilebilecektir.
AÇIKLAMA 2:
İlk defa reçete edilen ilaçlarla ilgili en fazla 28 günlük ilaç ödenmesi durumu raporlu ya da raporsuz 3 aylık ilaç karşılama durumunda bir değişiklik yapılmamıştır. Dört kutu 28 tabletlik formların ödenmesinde bir sorun yoktur.
MADDE 2:
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 07/01/2013 tarihinde http://www.sgk.gov.tr adresinde "E-Reçete Hakkında" başlıklı bir duyuru yayınlanmış olup 18/01/2013 tarihinde “ACİL HAL” ve “MOBİL REÇETELER”     ile ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamaya göre;
5 inci maddenin f fıkrasında yer alan “Acil hal kapsamında düzenlenen” reçeteler ifadesinin “Acilde düzenlenen reçeteler” olarak düzenlendiği,
5 inci maddenin g fıkrasında yer alan “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen manuel reçetelerin üzerinde, bu reçetelerin mobil sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunmasının ve hekim tarafından onaylanmasının gerektiği belirtilmektedir.
AÇIKLAMA :
Acilde düzenlenen reçeteler ifadesinde, acil servislerde düzenlenen yeşil alan reçeteleri (acil polikliniklerinde düzenlenen ancak, acil hal durumunda bulunmayan hastalar için düzenlenen reçeteler) ve acil reçetelerine dikkat çekmektedir.Yani acil servislerde düzenlenen reçeteler manuel olarak düzenlenebilecektir. Ayrıca yine acil servislerde düzenlenen reçetelerin etiketlerinde ACİL SERVİS VEYA ACİL POLİKLİNİĞİ yazması acil reçetesi olarak medulaya girilmeleri için yeterli değildir. Reçeteyi ACİL REÇETESİ olarak Medula’ya kayıt edebilmek için ACİL KAŞESİ veya doktor tarafından elle yazılan ACİL ibaresinin bulunması şarttır. Bu durumun açıklandığı 31 Ocak 2012 tarihindeki Medula Duyurusu aşağıdaki gibidir.
Tarih : 31.01.2012
Konu : Acil reçeteleri hk.
Açıklama : Acil servislerden yazılan reçetelerde ;acil kaşesi veya hekimin el yazısı; ile acil durumun beyan edilmesi halinde reçete kayıt edilirken reçete alt türü ;acil reçetesi; seçilebilecektir. Yalnızca doktorun kaşesinde acil hekimi ibaresinin olması veya reçete üzerinde bilgisayar çıktısı bandrol üzerinde acil servis ibaresinin bulunması ;acil reçetesi; bölümünü seçmek için yeterli olmayacaktır. Acil durum belirtilmeyen (acil kaşesi veya hekimin el yazısı ile) veya yeşil alan muayenesi (kaşe veya hekimin el yazısı ile) olarak belirtilen reçetelerde ise reçete alt türünün ;ayaktan reçetesi; olarak seçilmesi gerekmektedir.Uygulama aynı fatura döneminde farklılıklar oluşmaması için 01.02.2012 tarihinden itibaren geçerlidir

Yeşil Alan (acil polikliniklerinde düzenlenen ancak, acil hal durumunda bulunmayan hastalar için düzenlenen reçeteler) yada acil polikliniği olarak düzenlenen reçetelerin , etiketlerinde yazan acil ibaresine istinaden, acil reçetesi olarak kayıt edilmesi durumunda “ muayene katılım payı” ve “ reçete katılım payı”  alınmayacağından dolayı kesintiler olabilecektir. Konunun önemi ve dikkat edilmesi gerekliliği meslektaşlarımıza önemle hatırlatılır.

 

 

MADDE 3:

Yatan Hasta e-reçetelerinde hastane eczanesinden “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA" ibaresi aranması konusundaki son durum ;

AÇIKLAMA:

Bildiğiniz gibi 22/06/2012 tarihli 28331 numaralı Resmi Gazete’de SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayımlanmıştı. İlgili tebliğin 15. Maddesinde “6.1.5. Elektronik reçete uygulaması” bölümünün 8.Maddesine göre Yatan Hastalara düzenlenen e-reçetelerde başhekimlik onayı yeterli olup ayrıca “Eczanemizde Yoktur” veya “Yatan Hasta” gibi bir açıklamaya gerek yoktur. Bu durum 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Yatan Hasta Reçeteleri karşılanırken başhekimlik onayı dışında (SUT’ta yer alan düzenlemeler hariç) başka bir ibare aranmaması gerektiği meslektaşlarımıza hatırlatılır.

 

İlgili Madde :

 

SUT 6.1.5.Elektronik reçete uygulaması

(8) Yatan hastalara düzenlenen e-reçetelerde “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” ibaresi aranmaksızın sadece elektronik ortamda başhekimlik tarafından onaylanması yeterli olacaktır.”

 

 

Makale Tarihi: 20.02.2013
Görüntülenme: 6327