Duyuru Tarihi: 3.4.2012

 

 
 
SIRALI DAĞITIM SİSTEMİNE TABİ REÇETE GRUPLARI HAKKINDA
 
T.E.B. den gelen 30 Mart 2012 tarihli yazıya istinaden Tevzi Reçete sisteminde yer alacak olan ve protokol eki EK-4'ün 15.maddesinde belirtilen ''sıralı dağıtım sistemine tabi reçete gruplarının'' dağıtımı aşağıdaki sıralı reçete veya aylık kota üst limitli reçete/ilaçlar şeklinde yapılacaktır.
 
Sıralı Reçete:
 
Eczanelerimizin kotaları dolana kadar kendilerine reçete grupları okunacak daha sonra sıradaki eczaneyle devam edilecektir. Reçete karşılanırken, hasta mağduriyeti olmaması için gerekli önlemler alınmış olup, eczanelerimiz ve Eczacı Odamız tarafından bu konuya  azami özen gösterilecektir.
Sıralama, protokolün ''eczane isimlerinin alfabetik dizilişi esas alınarak oluşturulur ve kura ile belirlenecek harften başlar'' maddesi gereği çekilen kurada ''P''  (Antalya Merkez için) harfinden başlayacaktır.
 
Sıralı Reçete Tipleri:

a)- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b)- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
c)- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
d)- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
e)- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,
f)- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
g)- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler,
 
Aylık Kota Üst Limitli Reçete Tipleri/İlaçlar:

Hastalarımız, istedikleri eczaneden ilaçlarını alabilecekler, kotası dolmuş olan eczacılarımız, eczanesine gelen hastaların mağdur olmaması için Eczacı Odası ve diğer eczanelerle irtibat kurup hasta mağduriyeti yaşanmaması ve ilaca ulaşım için gerekli iletişim ve irtibatı sağlayacaklardır.

Reçete/İlaç tipleri şunlardır:

a)- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler
b)- Eritropoietin ve darbopoietin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
c)- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
d)-Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
e)- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler 
f)- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler.
 
 
 
SIRALI VE AYLIK KOTALI REÇETE ÜST LİMİTLERİ:

REÇETE ONAYLARI BELİRLENEN KOTA ÜST LİMİTLERİ TUTARI KADAR YAPILACAKTIR. ECZACILARIMIZIN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN REÇETE LİMİTLERİNİ AŞMAMAYA DİKKAT ETMELERİ ÖNEMLE HATIRLATILIR.


a)- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler= 10.000 TL

b)-
 Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler= 5.000 TL

c)-
 Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri= 3.000 TL

d)-
 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler=1.000 TL

e)-
 Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler= 3.000 TL

f)-
 Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri= 3.000 TL

g)- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler =3.000 TL

 


a)- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler= 3.000 TL

b)- Eritropoietin ve darbopoietin preparatlarını ihtiva eden reçeteler= 5.000 TL

c)- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar= 5.000 TL

d)-Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler= 2.000 TL

e)- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler= 3.000 TL


f)-
 Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler= 2.000 TL