Duyuru Tarihi: 14.9.2009

 

01.10.2008 tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortası kapsamına girecek kişilere eczane provizyon sisteminden işlem yapabilmek için Eczane Uygulamasında yer alan "Kurum Kodu Giriş" kısmından 70009 Saymanlık Kodu ile ;

4/C Kapsamında yer alan kişilere ( 657'e tabi geçici görevli memurlar )  ait ilaç bedelleri SGK Provizyon sistemine girilmek suretiyle karşılanabilecektir. Katılım payı ve muayene ücreti bilgisi provizyon çıktısında yer alıp , eczaneler tarafından elden tahsil edilecektir. Provizyon Sisteminde GSS kapsamında yer alan kişilere ait saymanlık kodları ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.