Duyuru Tarihi: 10.10.2007
               

               Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği  ( SUT ) Eki ,  EK -2 Listesinde yer alan hastalıklarda kullanımı halinde , Sağlık Bakanlığı Onayı alınmaksızın Endikasyon Dışı Kullanılabilecek İlaçların Listesi konusunda Sosyal Güvenlik  Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 10.08.2007 tarih , 2007/68 sayılı genelge ekte hatırlatma amacı ile yeniden bilgilerinize sunulmaktadır.