İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA

 

Yönetim Kurulumuza ulaşan bilgi ve belgelerden anlaşıldığı üzere;

İlimiz genelinde faaliyet gösteren veteriner ve bitki koruma ürünleri satışı yapan bazı meslektaşlarımızla ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği ve Antalya Eczacı Odası tarafından yapılan bütün girişimlere ve 6197 Sayılı Yasa'nın 28. Maddesi'nin 2. Fıkrası'nda açıkça bu ürünlerin eczanelerde satılabileceği belirtilmesine rağmen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelik gerekçe gösterilerek bir takım İdari Para Cezaları uygulanmak istenmektedir.

Konu ile ilgili olarak izlenecek hukuki süreç ve mağduriyetlerin önlenmesi bakımından, faaliyette bulunulan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri'nden bu ve benzeri tebligatlar alan meslektaşlarımızın ivedi bir şekilde Oda sekreteryalarına isimlerini yazdırmaları büyük önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur.

 
Makale Tarihi: 21.03.2014
Görüntülenme: 1229