Duyuru Tarihi: 1.12.2010


Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ekinde ;

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü'ne 
 bağlı sahil sağlık denetleme merkezlerince " Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası Düzenlenmesinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge " doğrultusunda bulunması zorunlu ilaç tıbbi malzemelerin denetimini yaparak " Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası "nın  düzenlendiği , ancak düzenlenen bu sertifika doğrultusunda geminin kategorisine göre bulunması gereken kırmızı ve yeşil reçeteye tabi eksik ilaçların tamamlatılması ile yeşil ve kırmızı reçete temininde bazı sıkıntıların  yaşandığı bildirilmektedir.

Anılan yazı ekte olup , meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.