Duyuru Tarihi: 14.8.2008

 

İlimizde yeni oluşan 5 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ( Kurumları ile ilk defa sözleşme yapılacağı ifade edilerek ) 2007 Yılı Maliye Protokolünün 7.6 Maddesi gereğince sözleşme ekinde aşağıdaki evraklar istenmektedir:

- Kimlik Fotokopisi  ( T.C. Kimlik no ile birlikte ) ,

- Ruhsat Fotokopisi ,

- İmza sirkülerinin noter onaylı örneği ,

- İkametgah Belgesi  bir  dilekçe ile birlikte sözleşme ekinde  İlçe Millli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir. Önemle duyurulur.