İlçe Sağlık Müdürlüklerince Yürütülen Denetimler Hakkında

14.03.2019 tarih ve E.43969 sayı nolu yazı uyarınca tedariğinde sorun yaşandığı tespit edilen ürünler ile ilgili yapılan denetimlerin ve denetime konu olan yazılardaki iş ve işlemlerin durdurulması hakkındaki TİTCK yazısı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 15.03.2019
Görüntülenme: 2874