Duyuru Tarihi: 28.10.2015

 

Sağlık Uygulama Tebliği'nin 2.4.4.İ.1-2 maddesi uyarınca diğer yardımcı üreme yöntemleri uygulanmadan IVF tedavisine başlanabilecek durumlar belirtilmesine rağmen, bu durumlarda düzenlenen raporlara istinaden yazılan reçetelerin üç yıllık bekleme süresini tamamlamadığı gerekçesi ile bedelinin ödenmesi ile ilgili Kurum ile farklı görüşler olması ve meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi  konusunda Türk Eczacıları Birliği'ne yazdığımız yazı ve Kurumdan gelen cevabi yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.