İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DEVAM ETMELİDİR.

Kadına karşı, aile içi şiddetin önlenmesi ve mücadelesi hususunda ülkemizin taahhüdü olan sözleşmenin feshi konusundaki karar ülke ve toplum nezdinde kadını yalnızlaştırır.

Kadına karşı şiddetin;

erkeğin mutlak var ve tek olarak sadece kendini gören cinsiyetçi ayrımcılığı ile kadına erkeğe nazaran daha alt bir seviye yükleme eğiliminden kaynaklandığının bilinci ile, kadına karşı fiziksel ruhsal insani hak ve özgürlüklerini yok edecek ya da kısıtlayacak yaşama hakkını elinden alacak her türlü kadına yönelik cinsiyetçi şiddete karşı ''İstanbul Sözleşmesi'' adıyla anılan taahhütnameye atılmış olan imzanın geri çekilme kararına;

kadın ve erkeğin eşit olduğu bilinci ile kadın ve dolayısı ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın maruz kaldığı şiddetin önlenmesinde devlet korumasının ve yargı ergi yaptırımının göz ardı edilmesine neden olacağından duyduğumuz endişe ile;

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mesleğimizin yöneticileri olarak karşı olduğumuzu beyan ederiz.

Makale Tarihi: 21.03.2021
Görüntülenme: 1201