Makale Tarihi: 22.01.2013
Görüntülenme: 2043

İTİRAZ İNCELEME ÜST KOMİSYONUNA GÖNDERİLEN DOSYALAR HAKKINDA

 

Konu: İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna Gönderilen Dosyalar Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 2012 yılı SGK Protokolünün 4.3.5.maddesi gereği fatura kontrolleri sonrasında oluşan kesinti/kesintiler hakkında eczacı tarafından itiraz inceleme komisyonuna başvurulması halinde, kesinti, komisyonda değerlendirilmekte, kararlar oyçokluğu ile alınmakta, eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonuna gönderilmektedir.

İtiraz inceleme üst komisyonuna gönderilen dosyaların incelenmesinde sırasında; gönderilmesi gereken evrakların gönderilmemesi, kesintiyle alakası olmayan veya mükerrer evrakların gönderilmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Söz konusu durumla ilgili olarak aşağıda bahsedilen durumlara uyulması halinde işleyişin kolaylaştırılacağı değerlendirilmektedir.

İtiraz İnceleme Üst Komisyonu’na Gönderilmesi Gereken Evraklar
1. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından; dosyanın İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna sevk edildiğine dair yazı.
2. İtiraz İnceleme Komisyonuna katılan dosyası görüşülen eczacının ve Oda temsilcisinin söz konusu kesintiyle ilgili itirazını içeren savunma yazısı.
3. Medula Eczane Provizyon Sistemi’nden alınan “Kesinti Ekran Görüntüsü”
4. Kesintiye ait reçetenin fotokopisi veya e-reçeteye ait ekran görüntüsü
5. Rapor fotokopisi veya rapor ekran görüntüsü.
6. Hastanın T.C. Kimlik Numarası

İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna Gönderilmemesi Gereken Evraklar 
1. Mahkeme kararları
2. Literatür
3. Sağlık Uygulama Tebliği’nin kesintiyle ilgili maddesinin çıktısı
4. Hasta ilaç bilgisinin yer aldığı Medula Eczane Provizyon Sistemi çıktısı
5. Farmainbox Reçete Tevzi Sistemi çıktısı

İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna Sevk Edilmemesi Gereken Durumlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
1. Reçete tarihinin sevk tarihinden önce olduğu durumlarda oluşan kesintiler
2. Süresi dolmuş raporlardan kaynaklanan kesintiler
3. İade sürecinin zamanına uyulmaması durumunda oluşan kesintiler
4. Yanlış eşdeğer verilmesi durumunda oluşan kesintiler
5. Reçetenin ve karekod kapsamı dışında olan ilaçlara ait kupürlerin eczanede unutulması durumunda oluşan kesintiler
6. Kesintiye ait yukarıda “Gönderilmesi Gereken Evraklar” başlığı altında yer alan evrakların Birliğimize gönderilmesi.

Bilgilerinizi, konunun tüm üyelerinize ve SGK İtiraz İnceleme Komisyon Toplantısına katılan temsilcilerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter