İtiraz Komisyonu 2021 Yılı Aralık -2022 Yılı Ocak Aylarına Ait Toplantı Sonuçları Hakkında

Antalya Eczacı Odası SUT Komisyonu tarafından meslektaşlarımızın itirazları neticesinde,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülen dosyalar sonucu oluşturulmuş olan 2021 Yılı Aralık- 2022 Yılı Ocak aylarına ait İtiraz Komisyonu çizelgesi ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

2021 Aralık-2022 Yılı Ocak tablosu için tıklayınız.

Makale Tarihi: 1.02.2022
Görüntülenme: 288