KANSER İLAÇLARININ KARŞILANMASI HK.

 

21.04.2015 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konan Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile öncelikle 1 Temmuz 2015 daha sonra yapılan öteleme ile 20 Temmuz 2015 Tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından temini zorunlu olan kemoterapi ilaçlarına ait SUT Eki liste duyurumuz ekinde yer almaktadır. Adı geçen liste internet sitemizin SUT Komisyonu Çalışmaları başlıklı bölümünde de bulunacaktır.

Konu ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

-*-Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Hastaneleri, Özel Sağlık Kuruluşları ve Üniversite Hastanelerinden gelen Ek-4/H Listesi dışındaki ilaçlara ait kemoterapi tedavisi reçetelerinin karşılanmasında her hangi bir değişiklik yoktur, 

-*-Ek-4/H Listesinde bulunan ilaçların yer aldığı manuel reçetelerde Günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi ve reçeteler karşılanırken reçete alt türünün günübirlik seçilmesi, elektronik olarak düzenlenmiş olan reçetelerde ise reçete alt türünün Günübirlik ibaresiyle düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Oluşacak mağduriyetleri önlemek adına meslektaşlarımızın konuya azami dikkat etmeleri gereği önemle duyurulur.Not: Elektronik olarak düzenlenmiş reçetelerde reçete alt türünün dışında (açıklamalar yada diğer bölümler) günübirlik reçete olduğunun belirtilmesi reçete karşılamak için yeterli olmayıp reçete alt türünün hastanede reçete düzenlenirken günübirlik seçilmesi gerekmektedir.

 

Ekler:

Makale Tarihi: 22.07.2015
Görüntülenme: 2109