Duyuru Tarihi: 25.6.2010


Bilindiği üzere , 10 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in geçici ikinci maddesinde “1/1/2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünlere ruhsat/izin sahipleri tarafından karekod konulur. Bu tarihten önce karekodsuz üretilerek piyasaya sunulmuş ürünlerin satışına 1/7/2010 tarihine kadar izin verilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Türk Eczacıları Birliği 21.06.2010 tarihi ( bugün )  itibari ile eczanelerimizde bulunan karekodsuz ürünlerin karekodlanabilmesi için bir duyuru ( http://www.recete.org/?modul=haberdetay&id=1176179 ) yayınlamış , bu duyuruda mevcut halde kullanılan eczane otomasyon sistemleri üzerinden karekodsuz ürün stok bildirimi modülleri vasıtası ile tüm ürünlerin karekodlanmasını sağlamak üzere veri girişinin 24.06.2010 Perşembe günü akşamına kadar  tamamlanmasını istemiştir.

Karekodsuz ilaçlarınıza ait oluşturulan stok bilgileri ağırlıklı olarak çalıştığınız ilaç dağıtım kanalına ve sadece bir dağıtım kanalına e-posta adresleri kullanılarak veya bir CD ye kaydederek depo yetkilisine verilmek suretiyle iletilecektir.  

Yapılacak olan bu veri girişi mevcut halde bulunan karekodsuz ürünlerin 01 Temmuz 2010 tarihine kadar karekodlanmasını sağlamak içindir , depolara iade şu an için kesinlikle söz konusu değildir. 


Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte olup karekodlanmayan ilaçların iadesi ile ilgili duyurular ( eğer gerekirse ) tarafınıza yapılacaktır.Ecza Deposu E-posta Adresi
Edak Ecza Koop edakbildirim@gmail.com