Duyuru Tarihi: 3.6.2010

  1. Barkod Numarası :Ürünleri dünya genelinde tekil olarak tanımlayan en fazla 14 basamaktan oluşan numaradır. GS1 Uygulama Tanımlayıcısı “01”dir.
  2. Sıra Numarası (Serial Number): GTIN ile tanımlanan ürünün her bir birimini tanımlamak için kullanılan numaradır GS1 Uygulama Tanımlayıcısı “21”dir.
  3. Son Kullanma Tarihi (Expiration Date): Ürünün güvenli olarak kullanılabilecek son tarihini belirtir. Verinin formatı YYAAGG seklindedir. YY iki basamak olarak Yıl bilgisini, AA iki basamaklı olarak Ay bilgisini GG iki basamak olarak gün bilgisini göstermektedir. Örnek: 120731; 12: 2012 yılını, 07 Temmuz ayını, 31: o ayın son gününü göstermektedir. Eğer üretilen ürünün miadı bir aydan fazla ise, son kullanma tarihi içindeki gün alanı için, ayın son günü rakamı veya “00” kullanılır. Son kullanma tarihi bilgisini tanımlayan GS1 Uygulama Tanımlayıcısı “17”dir.
  4. Parti Numarası (Batch/Lot Number): Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan numaradır Parti Numarası bilgisini tanımlayan GS1 Uygulama Tanımlayıcısı “10”dir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında elimizde bulunan karekodlu bir ilaç mevcut karekod okuyucu cihaz tarafından okunmadığı zaman ;

karekod2.jpg

Karekod üzerindeki bilgiler sırası ile (01)(21)-(17)(10) şeklinde eksiksiz yazılmak sureti ile sisteme girilebilmektedir.


karekod_.jpg

İlaç kutusu üzerinde karekod bulunmasına rağmen karekod yanında ilgili tanımlayıcı numaraların eksik olması durumunda eksik bilgiler ilaç kutusu üzerinde yazılı baskılaran alınarak da işlem yapılabilir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.