KAYIT VE ONAY BELGESİNİN ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA DAİR NİHAİ KARAR HK.

 

Bilindiği üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında eczanelerimizde satışa sunulan gıda takviyeleri,bebek mamaları,veteriner tıbbi ürünlerle ilgili olarak kayıt-onay belgesinin alınması konusunda meslektaşlarımıza tebligatlar yapılmakta ve bu tebligatlar neticesinde ilgili belgenin alınmasının gerek olmadığının verilen cevap dilekçelerinde ifade edilmesine rağmen ilgili idare hukuk dışı cezalar kesmektedir.

Bahse konu olan ve Odamız Bölgesinde bulunan meslektaşlarımızın yaşadığı problemlerle ilgili olarak hukuki mücadeleler devam etmekte olup şu ana kadar açılan tüm davalar kazanımımızla sonuçlanmıştır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 28. maddesinde açık ve net olarak belirtildiği üzere bu tür ürünlerin satışının yapılabileceği, satış için her hangi bir kurumdan kayıt onay belgesi alınmasına gerek olmadığı, ayrıca eczanelerin de Sağlık Bakanlığının düzenlediği ruhsat dışında her hangi bir kurum ya da kuruluşa kayıt onay zorunluluğu bulunmadığı ibarelerine rağmen Odamız Yönetim Kurulu ve meslektaşlarımız mahkeme yolu ile var olan bu durumu kanıtlamak durumunda kalmışlardır.

Geldiğimiz durumda ise tüm bu yaşananların üzerine Türk Hukuk Sistemi konuyla ilgili NİHAİ kararına ulaşmıştır.Şöyle ki;

Meslektaşımız Ecz.Ali YILMAZ'a Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Sağlığı Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet gösterilmesi gerekçesiyle uygulanan İdari Para Cezası, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğinin 2014/56 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

Odamız hukuk müşavirliği alınan bu karara anında itiraz etmiş ve ardından bu hususta NİHAİ kararı verecek yetkili mahkeme olan Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne müracaat etmiştir.


Alanya Sulh Ceza Hakimliği ise 2015/1032 no’lu karar ile;

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 5. 30. 31. Maddeleriyle hükme bağlanan "Eczaneler için her hangi bir kurum veya kuruluştan kayıt onay belgesi alınmasına gerek olmaması", "Eczanelerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenebileceği", "Eczanelerin gıda satış yeri olarak değil özel kanunları kapsamında sağlık kuruluşları olmaları" ibareleriyle ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 32. ve 33. Maddelerinde de açıklanan Sağlık Bakanlığı yetkisini vurgulayarak, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu kararı bozmuş, 6.651,00­_TL olan para cezasını kaldırmış ve bu hukuksuzluğa itiraz yolları kapalı olmak üzere adeta son noktayı koymuştur.

Bu zorlu mücadele de Odamız Yönetim Kurulu görüş ve önerileri doğrultusunda hareket eden değerli meslektaşımızı ve hukuk müşavirlerimizi kutluyor, hak arama mücadelelerimize kararlılıkla devam edeceğimizi belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Ecz. Kerem Zabun
Antalya Eczacı Odası
Başkan

 

Makale Tarihi: 1.12.2015
Görüntülenme: 1775