KETOKONAZOL İÇEREN ORAL PREPARATLARLA İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 28.08.2013 tarihli ve 93077 evrak nolu yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında

“Ketokonazol” içeren oral preparatlar hakkında dağıtılması Bakanlık tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Doktor bilgilendirme mektubu için tıklayınız.

 

Makale Tarihi: 3.09.2013
Görüntülenme: 1377