Duyuru Tarihi: 2.1.2008

 

 

          T.E.B.’den 28.12.2007 tarihli;  Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü , Tedaş, Tekel gibi kurumların polikliniklerinde yazılan reçetelerin iş yeri hekimi reçeteleri kapsamına alınıp alınmayacağı konusunda odamıza gelen yazıya göre ; 

           Söz konusu Kurumların bünyesindeki polikliniklerin 5283 sayılı Yasada tanımlanan Kurum Tabiplikleri kapsamına girdiği ve bu polikliniklerde yazılan reçetelerin işyeri hekimi reçeteleri kapsamına alınmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

 

          Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yazısı ektedir. Bilgilerinize sunulur.