Duyuru Tarihi: 4.9.2007
2007 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ EKİNDE  PROTOKOL GEREĞİ KURUMLAR TARAFINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR EKTEDİR.

2007 MALİYE SÖZLEŞMESİ EKİNDE İSTENİLEN KURUMLARA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ EKTEDİR.