Türk Eczacıları Birliği tarafından g önd e ril e n 1 7.0 8 .2 012 tarih li y azı il e Bur sa ili M ud a n ya İ lç e s ind e f aa li ye t ..." />

MNG FACTORİNG TARAFINDAN ECZANELERE GÖNDERİLEN İHBARNAME HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


Türk Eczacıları Birliği tarafından gönderilen 17.08.2012 tarihli yazı ile Bursa ili Mudanya İesinde faaliyet steren eczanelere istanbul 5.İcra Dairesi aracılığıyla 13.778,74.- TL tutarında borçlu olduklave 7 gün içinde itiraz edilmediği takdirde borcun icra yoluyla alınacağına dair ihbarname gönderildiği, ihbarnamede eczanelerin üçüncü şahıs, Furkan Şifalı Bitkiler Üretim Tic. ve San.Ltd.ŞT. isimli firmanın borçlu, MNG factoring hizmetlerinin ise alacaklı konumda olduğu bildirilmiş ve ihbarname örneği iletilmiş olup, ihbarname örneği incelenmek üzere Türk Eczacıları Birliği Hukuk Danışmanlarına iletilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Hukuk Danışmanları tarafından ihbarname örneğinin incelenmesi ve haciz ihbarnamesini yollayan Mehmet Nazif Günal Faktoring şirketinin avukatı ile görüşülmesi sonucunda, ihbarnamede geçen alacağın gerçek olduğu, borçlu Furkan Şifalı Bitkiler şirketinin eczanelere satış yapmasından ötürü alacaklı olma ihtimaline binaen, Bursa ili Mudanya ilçesindeki eczanelere 8911 haciz ihbarnamesi yolladıklarının anlaşıldığı, bunun normal bir uygulama olduğu, tebligat alan eczacıların yasal süresi içinde itiraz etmeleri gerektiği, Eczacı Odası ya da Türk Eczacıları Birliği'nin konuya dahline hukuken imkan bulunmadığı yönündeki değerlendirmeleri Türk Eczacıları Birliğine iletilmiştir.

Meslektaşlarımıza bu tür bir ihbarname ulaşması halinde, borcu bulunmadığına dair, süresi içinde itiraz etmeleri konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

Makale Tarihi: 24.08.2012
Görüntülenme: 1171