Northwestern Medical Journal Dergisinin Temini Hakkında

Başkanlığımıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen 09.03.2021 tarih, 25430223-549-443 sayılı yazı ile;

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi bilimsel yayın organı Northwestern Medical Journal® dergisinin yayın hayatına başladığı, bahse konu dergiye www.nwmedj.org adresi üzerinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 17.03.2021
Görüntülenme: 1518