ODAMIZ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOMİSYONLARLA İLGİLİ DUYURU

 
 
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda ,önümüzdeki dönem aşağıda isimleri belirtilen komisyonlar yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam edecektir. 
 
Komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın 20.10.2015 Salı günü  mesai bitimine kadar oda sekretaryalarına hangi komisyonlarda yer almak istediklerini belirterek isimlerini yazdırmaları önemle duyurulur.
 
1. SUT Komisyonu (İlaç geri ödenme koşulları, İtirazlar, Protokol v.s.)
 
2. Eğitim Araştırma-MİEP Komisyonu (Kurslar, Seminerler ve Eğitim Programları)
 
3. Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu (Dermokozmetik, Medikal, Geleneksel Bitkisel Tıbbı Ürünler, Fitoterapi,  Homeopati )
 
4. Nöbet Komisyonu  
 
5. Etik-Deontoloji Komisyonu  
 
6. Sosyo-Kültürel Etkinlik ve Spor Komisyonu (Tiyatro, Gezi, Müzik (TSM-THM Koro vs.), Spor, Dans vs)
 
7. Kamu, Özel Sektör Eczacılığı Komisyonu (Kamu-Özel Hastane Eczacıları, SGK Eczacıları, Depo Mesul Müdürleri ve Diğer)
 
8. Muvazaa Komisyonu  
 
9. Basın-Yayın Komisyonu (TV ve Radyo Programları, Oda Radyosu, Dergi yayını vs.)
 
 
Ecz.Tolgar AKKUŞ
Genel Sekreter
 
 
 
Makale Tarihi: 5.10.2015
Görüntülenme: 1645