Odamız Hukuk Müşavirliğinden Eczane Tabelalarından İlan ve Reklam Vergisi Alınmaması ile ilgili Hukuk Zaferi

Oda Yönetim Kurulumuzun Belediyelerin Odamız üyesi eczacılardan tahsil etmekte olduğu “Eczane adını gösterir tabelalarından alınan ilan ve reklam vergilerine” ilişkin hukuki yollara başvurulması yönünde karar alınmıştır. Alınan bu karara istinaden; öncelikle tüm belediye başkanlıklarına yazılı başvuru yapılmıştır.

Oda Başkanlığımızın yazılı başvurusuna cevap veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Başkanlığı, Döşemealtı Belediye Başkanlığı, Finike Belediye Başkanlığı, Kepez Belediye Başkanlığı, Korkuteli Belediye Başkanlığı, Manavgat Belediye Başkanlığı, Serik Belediye Başkanlığı ve Kemer Belediye Başkanlığı verdikleri cevaplarda “Eczane adını gösterir tabelalardan ilan ve reklam vergisi alınmaya devam edileceğini” belirtmişlerdir.

İlan ve reklam vergisi almaya devam edeceğini bildirin Belediye Başkanlıkları aleyhine Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU tarafından “Belediyeler tarafından Eczane adını gösterir tabeladan ilan ve reklam vergisi alınacağına dair İŞLEMİN İPTALİ” için davalar açılmıştır.

Açılmış olan davalarda yargılamaları yapan Antalya 1. Vergi Mahkemesi ve Antalya 2. Vergi Mahkemesi AÇILAN DAVALARIN KABULÜ ile Belediye Başkanlıklarının İŞLEMLERİNİN İPTALİNE karar vermiştir.

Antalya 1. Ve 2. Vergi Mahkemeleri kararlarında kısaca;

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; özel kişiler eliyle işletilen eczanelerin, ticari bir müessese niteliği bulunmakla birlikte esasen kamu sağlığının korunması amacına yönelik eczacılık faaliyeti yürütülen sağlık kuruluşları olduğu, kamu düzeni ve yararı ile doğrudan ilgisi nedeniyle söz konusu faaliyetin, hizmetten yararlanan bireylerin korunması, kolayca ve etkin bir şekilde hizmete ulaşılabilmesi amacıyla belli kurallara bağlandığı, bu kapsamda, eczane adını gösterir tabelaların eczanelerde bulundurulması zorunluluğu getirildiği görülmektedir.

Somut olayda; eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan eczane adını gösterir tabelaların kullanımının zorunlu olduğu ve bunun reklam ve ilan amacı taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin buna yönelik kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.” Denilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesine açılan dava daha önce kararı çıkıp ilanı yapılmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya 2. Vergi Mahkemesinin kararına itiraz etmiş olup, itirazı inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi Antalya Büyükşehir Belediyesinin itirazını reddetmiş ve Mahkeme kararı bu şekilde kesinleşmiştir.

Antalya 1. Ve 2. Vergi Mahkemeleri ile Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi tarafından verilen bu kararlar ile 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında kanun kapsamında faaliyet gösteren eczanelerden, eczane adını gösterir tabeladan ilan reklam vergisi alınamayacağı hukuken teminat altına alınmıştır.

Kemer Belediye Başkanlığı aleyhine açılan dava ise henüz sonuçlanmamıştır. Bu davada da benzer şekilde karar çıkması beklenmektedir.

Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda mesleğimizin genel menfaatlerini önceleyen anlayışını her platformda ortaya koyan Yönetim Kurulumuz ile Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU ve ekibini gayretli çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Ecz. Mehmet ERTEKİN

Başkan

Makale Tarihi: 17.12.2020
Görüntülenme: 2127