Duyuru Tarihi: 30.1.2012

21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ile ;

28.01.2012 tarihinden geçerli olacak SUT değişikliği;

Madde 20 :

Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar raporlu veya raporsuz en fazla 1 aylık doza kadar ödenir.Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır.Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.

Örnek; reçetede Lustral 50 mg. 56 tb. yazılmış ise ve hasta ilacı ilk defa kullanıyorsa,hastaya Lustral 50 mg. 28 tb. verilecektir.

Ator 10 mg. 90 tb. recete edilmiş ise ve hasta ilk defa kullanacak ise hastaya Ator 10 mg. 30 tb. verilecektir.

Fludex SR 1.5 mg. 30 Tb. den 3 kutu reçete edilmiş ise ve hasta ilacı ilk defa kullanıyorsa, 1 aylık doz 1 kutu verilecektir.

Madde 32 : ek-2/c 52 :

Asetilsistein (600 mg. ve altındaki farmasötik dozları içeren aynı eşdeğer gruptaki en küçük ambalaj formu hariç) raporsuz verilemeyecektir.

Asetilsistein 600 mg. dozda 10 tabletin üzerindeki formlar raporsuz ödenmeyecektir.

Asist Pediatrik 100 ml. formun üzerinde hacme sahip şurup formları da raporsuz ödenmeyecektir.

(Bu maddenin uygulanmasına ait açıklama SUT Komisyonunun yorumu olup SGK' ya yapılan müracaatın yanıtı gelir gelmez tarafınıza ivedilikle duyurulacaktır.)

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

İlgili Tebliğ ile ilgili Türk Eczacıları Birliği'nin çalışması için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.antalyaeo.org.tr/index2.php?p=haber&no=2926