ODAMIZ SUT KOMİSYONU VE AVUKATLARINDAN BİR BAŞARI DAHA

 

Odamız hukuk müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU ve SUT Komisyonunun ortak çalışmaları sonucu, Ecz. Ünzile KURU adına açmış oldukları 19.272,16 TL lik kesinti davasında, meslektaşımızın kesinti tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tüm talepleri mahkemece kabul görmüş ve dava eczacımız lehine sonuçlanmıştır.

Gerekçesi göz önüne alındığında meslektaşlarımız açısından bilinmesi gereken zaruri bu davayı ve kararı özetleyecek olursak;

Davanın konusu ve Gerekçeli kararın özeti;

Dava, davacı eczanenin reçete kontrolleri sırasında kurumca yapılan kesintinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek açılmış, kesintinin iadesi istemine ilişkindir.

SGK ile davacı eczane sahibi arasında imzalanmış bulunan tip sözleşme, ek sözleşme, protokol, davacının hak edişinden yapılan kesintiye ilişkin işlemin dayanağını oluşturan yazı ve belge örnekleri getirtilmiş, gösterilen tanıklar dinlenmiştir.

Taraf delillerinin ibrazı sağlandıktan sonra Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılarak, dosya ve ekleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. 12.03.2012 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle;

“ kesinti uygulamasına ilişkin belgelerin incelenmesi sonucu tanıya nazaran verilen ilacın isabetli olduğu ve onkolog katılımının elzem olmadığı, reçete, ilaç ve hastayla ilgili bir usulsüzlük bulunmadığı, üstelik davalı kurumun raporda aradığı hususun şeklen de yerine getirilmiş olduğu ve yasal düzenlemelerdeki maksadın hasıl olduğu, yapılan işlemde kurum zararına yol açan bir yön bulunmadığı, bu nedenle davalı kurum tarafından yapılmış bulunan kesintinin davacıya iadesi gerektiği  “

bildirilmiştir. Bilirkişilerin uzmanlığı, raporlarının gerekçeli ve denetime elverişli olması nedeniyle hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

Bunun üzerine karar davacı üzerine temyiz edilmiş olup, Yargıtay da dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiş olup, dava kesinleşmiştir.

Gerek daha önce kazandığımız ve gerekse de kazanılan bu dava sonucunda, artık Eczane Medula Provizyon Sistemine bilgileri eksiksiz girilen ve provizyonu alınan tüm reçetelerin ödenmesi gerektiği ayrıca eğer bir eksiklik yada yanlışlık varsa bunların provizyon alınırken tespit edilmesi gerçeği kaçınılmaz olmuştur.

Eczacımızı göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık için tebrik ediyor, Odamız Sut Komisyonu ve avukatlarının gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum.

ANTALYA ECZACI ODASI
BAŞKAN
ECZ. KEREM ZABUN

 

Makale Tarihi: 26.03.2013
Görüntülenme: 1192