ODAMIZ SUT KOMİSYONU VE AVUKATLARINDAN BIR BAŞARILI HAKSIZ KESİNTİ DAVASI DAHA

 
Odamız hukuk müşavirliği Çolakoğlu Hukuk Bürosu avukatları Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU ve Av. Süheyla YILMAZ ın Ecz. İbrahim BALDAN-Öyküm Eczanesi adına açmış oldukları haksız kesinti davası, dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tüm talepleri yerel mahkemece kabul görerek eczacımız lehine sonuçlanmıştır.
 
Aşağıda davanın konusu ve mahkemenin gerekçeli kararını bilginize sunmak istiyorum. Şöyle ki ;
Davanın konusu: “kanser tedavisinde kullanılan ve etken madde olarak 500 mg kapesitabin içeren ilacı, ilaç raporunun yeterli olmadığı ve söz konusu ilacın taxan grubu ilaçlarla kullanılması gerektiği” gerekçesiyle 5.829,84 TL lik haksız kesintinin SGK dan tahsili istemidir.
 
Bunun üzerine odamız SUT Komisyonuna ve avukatlarına başvuran meslektaşımız hukuki mücadeleyi başlatmıştır.Hatalı kesintinin olduğu mahkemenin görevlendirdiği bilirkişilerin de görüşü alınarak karara bağlanmış, karar hükmü çerçevesinde mahkeme şu ifadelere yer vererek davayı kabul etmiştir.
Mahkemenin gerekçeli kararı;
‘’Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tüm ilaç ve ödemelerin sağlık uygulama tebliğine uygun olarak yapıldığı, davalı kurumun sağlık hizmetleri ile ilgili uygulamalara ilişkin bilgi işletim sisteminin de işleticiliğini yaptığı, bu konuda tekel niteliğine haiz olduğu, bu sistemin eczacıyı uyaran ve hatalı ilacın verilmesinin işin en başında engelleyen nitelikte olduğu, SGK nin tekeli elinde olan bu sisteme dışarıdan müdahalenin mümkün olmadığı, sistemin vereceği hatadan sistemi kullanan değil, sistemi kullandıranın sorumlu olması gerektiği, davacı eczacının hastanın reçete ve rapor bilgilerini bilgisayar ortamında medula sistemine girdiği, aldığı onay çıktılarının dosya içerisinde bulunduğu, SGK nın bu girişe onay vererek kabul ettiği, eczacının da bu onay üzerine söz konusu pahalı ilacı temin edip hastaya verdiği, daha sonra da protokol gereği SGK ya fatura ederek parasını talep ettiği, ancak davalı SGK nın daha önceden onay verdiği reçeteye bu defa ödeme yapmaktan imtina ettiği eczacının, hastanın daha önce kullandığı ilaçları araştırma yükümlülüğünün bulunmadığı’’ davalı kurumun bu suretle 5.829,84 TL haksız kesinti yaptığı anlaşılmış olup davanın kabulüne dair karar verilmiştir.
 
Kesintisiz çalışmasının gerekliliğinin elzem olması kadar, provizyon verdiği her reçetenin ödenmesi gerektiğini düşündüğümüz  Medula Reçete Provizyon sisteminin onayladığı her reçete artık kesintiye uğramamalıdır.Meslektaşımızın hiçbir kusuru, ihmali ve kastı olmamasına rağmen sosyal devletin vazifelerini adeta eczacımıza yüklemek anlamına gelen bu anlayışın hakkaniyete, mantığa ve hukuk kurallarına aykırılık teşkil ettiğinin aşikar olduğunu ayrıca ifade etmek istiyorum.
 
Meslektaşımızı haksız kesinti karşısında göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık için tebrik eder, odamız SUT Komisyonu ve avukatlarına da bu mücadelede vermiş oldukları gayretli çalışmaları için teşekkür ederim.
 
ECZ. KEREM ZABUN
BAŞKAN
ANTALYA ECZACI ODASI
 
Makale Tarihi: 12.12.2012
Görüntülenme: 2574