Kamu Kurum Iskontoları ve İlaç Fiyat Kararnamesinden kaynaklanan Stok Zararlarının telafisi ile ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliğinin ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği görüşmelere ..." />
Makale Tarihi: 23.07.2012
Görüntülenme: 1034

ODAMIZ TARAFINDAN STOK ZARARLARI İLE İLGİLİ ECZA DEPOLARINA İHTAR ÇEKİLDİ...


Kamu Kurum Iskontoları ve İlaç Fiyat Kararnamesinden kaynaklanan Stok Zararlarının telafisi ile ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliğinin ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği görüşmelere rağmen, yasal düzenlemeler ısrarla ilgililer tarafından uygulanmamıştır.

Antalya Eczacı Odası bugün itibari ile Antalya da şubesi bulunan ilaç dağıtım kanallarına ihtarnameler göndermiş ve yasal süreci başlatmış bulunmaktadır..Odamızdan gelecek bilgilendirmeler ışığında birlikte hareket etme olgusu bu dönemde özellikle önem kazanmıştır.Meslektaşlarımızın Stok zararı faturası düzenledikleri depolar ile hesap kapatmamaları durumu halen güncelliğini muhafaza etmektedir. Dolayısıyla meslektaşlarımızın her ne suretle olursa olsun Antalya Eczacı Odası tarafından yapılmayan bilgilendirmeleri dikkate almamaları ve stok zararı faturası düzenledikleri depo ile hesaplarını kapatmamaları gerekmektedir. Bundan sonraki gelişmeler an be an sizlerle paylaşılacaktır.

Türk Eczacıları Birliği, meslektaşların Stok Zararlarının tamamının karşılanması noktasında hep birlikte yerine getirilecek bir takım işlemler yürütmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında örgüt bütünlüğü ve meslektaşlarımızın kanundan gelen hakları doğrultusunda çözüm üretilmesi düşüncesiyle Türk Eczacıları Birliği ve bölge eczacı odaları, üyelerini bilgilendirerek konunun takipçisi olmuştur.

Ancak gelinen bu noktada; bir takım bölgelerden farklı sesler yükselmekte; örgüt birlikteliği ya da Birlik kararları hiçe sayılarak her hangi bir çözüm önerisi getirilmeden; “yalnızca ticari ilişkide” bulunduğumuz ilaç dağıtım kanallarının ve firmaların mevzuat dışı uygulamalarını haklı bulan bu yönde duyurular yayınlayan bir zihniyetle karşı karşıya kalınmaktadır.

Karşıda olmak, karşı çıkmak, siyasetini gütmek, çözümsüzlükte diretmek adına daha önce destekledikleri yanlış stok zararı telafisi yöntemi uygulamalarının sonuçları tazeliğini korurken, bir gecede ilaç firmalarının ticari ıskontolarını kaldırdığı bir süreçte  Türk Eczacıları Birliğinin, örgütlülüğün, birlikteliğin karşısında; dağıtım kanallarının ve ilaç firmalarının ağzı ile bu kurumların hukuk dışı uygulamalarını takip etmenin ne derece haklı olabileceğini tüm eczacı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.