Duyuru Tarihi: 26.5.2011

Odamıza Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB )'ndan gelen ekteki yazıya göre ; Esnaf ve sanatkarların ilgili esnaf ve ticaret sicillerine kayıt zorunluluğu bulunmakta olduğu, KOSGEB desteklerinden yararlanma sürecinde kendilerinden esnaf/ticaret sicillerine kayıt, tescil ve ilan bilgilerinin istenilmesinde hukuki bir aykırılık bulunmadığı bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi ekte olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunulur
.