Duyuru Tarihi: 6.3.2008

 

SGK İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE DAHA ÖNCE DUYURMUŞ OLDUĞUMUZ, KURUM TABİPLERİNİN YAZMIŞ OLDUĞU REÇETELERİN İŞ YERİ HEKİMİ REÇETESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ UYGULAMASI GERİ ÇEKİLMİŞTİR.

KURUM TABİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ REÇETELER SİSTEME 11000003 KODU İLE GİRİLECEK VE BU REÇETELERDE İŞ YERİ HEKİMİ ONAYI  ARANMAYACAKTIR.  KONU İLE İLGİLİ OLARAK SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAZISI EKTEDİR.

ÖNEMLE TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURULUR.