Bilindiği üzere 01.02.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol imzalanmış olup, protokolün 3.7 maddesinin ..." />

ORGAN NAKLİ SONRASI KULLANILAN İLAÇLARI İÇEREN REÇETELER HK.


Bilindiği üzere 01.02.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol imzalanmış olup, protokolün 3.7 maddesinin 4 numaralı ekinin 15 numaralı bendinde Sıralı Dağıtım Sistemine tabi reçete grupları belirtilmiştir.

Odamız sıralı dağıtımın başladığı andan itibaren gerek hastalarımızın gerekse de meslektaşlarımızın sistemin işletilmesi açısından yaşayabileceği sorunları öngörmüş ve gerekli tedbirleri almıştır. Öyle ki hali hazırda mevcut hizmet bürolarına ilave olarak  birer eczacı ve birer personelle hizmet verilen Medical Park Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içerisinde Reçete Dağıtım Büroları oluşturmuştur.

İlgili protokol gereği Sıralı Dağıtım Sistemi hayata geçmesiyle beraber sıralı dağıtımın durdurulması için çeşitli davalar açılmıştır

Bunlar ;
5 tanesi Danıştay'a görevsizlik kararı verilmek suretiyle gönderilen, 1 tanesi kazanılan ve sonuncusu olan Antalya 3. İdare Mahkemesince görülen 2012/640 esas no ve 2013/385 karar no ile 05.07.2013 tarihinde odamıza kararın tebliğ edildiği ve protokolün 4 no lu ekinin 15 h bendi olan "organ nakli sonrasında kullanılan ilaçları" ihtiva eden reçete gruplarının dağıtımının iptaline karar verilen toplamda 7 adet davalardır.

Odamız Antalya 3. İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay'a yürütmeyi durdurma talepli temyiz müracaatını ivedilikle yapmıştır.Temyiz müracaatımızda; diğer 5 davada olduğu gibi aslında protokol hükmünün esasen tip sözleşme nitelikli ve ülke çapında aynı şekilde uygulanan bir sözleşmenin icra aşaması ile ilgili olması nedeniyle, davanın ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülmesi gerekliliğinden bahsedilip görevsizlik verilmesinin lazım geldiği konusu ön plana çıkartılmıştır.

İlgili Mahkeme kararına istinaden; tarafımıza tebliğ tarihinden sonra ki 30 günlük sürenin dolmasına müteakip 04.08.2013 tarihinden itibaren “Organ Nakli Sonrasında Kullanılan İlaçlar” ı içeren reçetelerin limitli ve üst kotalı dağıtımı durdurulmuştur.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.


Makale Tarihi: 3.08.2013
Görüntülenme: 1821