Duyuru Tarihi: 15.5.2015

 

Bilindiği üzere 01.02.2012 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol imzalanmış olup, protokolün 3.7 maddesinin 4 numaralı ekinin 15 numaralı bendinde Sıralı Dağıtım Sistemine tabi reçete grupları belirtilmiştir.

Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2015/267  Esas Nolu Kararına istinaden; tarafımıza tebliğ tarihinden sonra ki 30 günlük sürenin dolmasına müteakip 13.05.2015 tarihinden itibaren “Organ Nakli Sonrasında Kullanılan İlaçlar” ı içeren reçetelerin limitli ve üst kotalı dağıtımı durdurulmuştur.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.