Organ Nakli ve Sonrasında Kullanılan İlaçlar Hakkında

Organ nakli ve sonrasında kullanılan ilaçlara ait reçeteler, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren karşılanan reçeteler de dahil olmak üzere, farmainbox sistemine limit olmadan işlenecek ve alınan döküm yine eskiden olduğu gibi C grubu zarfına konulacaktır. 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren de, Ekim ayı verileri ışığında limit tayin edilecektir.

NOT: Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Protokolün 3.7 maddesi gereği, 2 Nisan 2012 tarihinden itibaren organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar C grubunda fatura edilmeye başlanmıştı. Bu maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için odamız aleyhine dava açılmıştı. Bu dava sürecinde 04.08.2013 tarihinde dağıtım durdurulmuş, 08.01.2015 - 13.05.2015 tarihleri arasında tekrar dağıtım olmuş fakat bu tarihten sonra Antalya 3. İdare Mahkemesinin dosyayı Danıştaya geri göndermesi sonucu maddenin yürütümü durdurulmuştu. T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri 2017/1235 sayılı kararı ile, protokol maddesinin uygulanmasına karar vermiştir.

Makale Tarihi: 11.10.2017
Görüntülenme: 4645