Duyuru Tarihi: 24.6.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı’nın 16.04.2009 tarih, 5239539 sayılı talimatları;

“15.06.2009 tarihi itibariyle, özel poliklinikler ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (devredilen) arasında yapılmış olan sözleşmeler feshedilecektir.

Ayrıca Bağ-Kur (Devredilen) ve Emekli Sandığı (Devredilen) sağlık yardımlarından yararlanan kişilere Belediye Polikliniklerinin sağlık merkezlerinin düzenledikleri reçetelerin sözleşmeli eczanelerden karşılanması uygulamasına 15.06.2009 tarihi itibariyle son verilecektir.”

Şeklindedir.

Konunun üyelerinize bir kez daha duyurulması için gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

 
Konu ile ilgili açıklama ektedir.