Makale Tarihi: 9.08.2012
Görüntülenme: 2976

REÇETE KARŞILANMASI SIRASINDA İLACI ALAN KİŞİNİN T.C.KİMLİK NUMARASININ MEDULA SİSTEMİNE KAYIT EDİLMESİ HAKKINDA


BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Ek Protokolün 3.2.15.2 Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 
 
3.2.15.2. Reçete muhteviyatı, bu protokol hükümlerine göre hastaya/ilaçları alana teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C. kimlik numarasının Medula eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır. Teslime ilişkin herhangi bir belge aranmayacaktır.
 
İlgili hükme göre, eczane tarafından, Kurum sigortalısı/hak sahibine ait reçetenin karşılanması sırasında, ilaçları alan kişinin T.C.kimlik numarasının Medula Eczane Provizyon Sistemine kayıt edilmesi gerekmekte iken, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize yapılan bildirimlerde, ilacı alan kişiye ait T.C.kimlik numarası bölümüne, 1-2 yaşındaki çocuklar gibi, ilacı almaya yetkin olmayan kişilere ait kimlik numaralarının girildiği bildirilmektedir. 
 
Kuruma fatura edilen reçetelerin kontrolü sırasında, bu konuda bir mağduriyet yaşamamak için, meslektaşlarımızın, ilacı alan kişi bölümüne T.C.kimlik numarası girerken, ilacı almaya yetkin olmayan kişilere ait numara girmemek konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi ve bu alanda sorumluluğun eczacıya ait olduğunu hatırlamaları son derece önemlidir. 
 
Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 
 
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter