Reçetesiz İlaç Tedavisi Konusunda TEB Tarafından İletilen Sorular ve Alınan Cevaplar (Güncellendi)

1-İğne ucu ve stripler için devam reçetesinin kaydı yapılamamakta; ne şekilde çözümlenebilir?

**Sistemden bu ürünlerin kaydında herhangi bir sorun olmadığı bildirildi. (Son 6 ay içerisinde almış ise)

2-Oral beslenme solüsyonları, mamalar, diyaliz solüsyonlarının reçeteleri “reçetesiz ilaç tedavisi” olarak kaydedilememekte, ne şekilde çözümlenebilir?

**Medula ilaç kartlarında süre kısıtı olan ilaçlarda “reçetesiz ilaç tedavisi” olarak ilaç temininin şu anda yapılamadığı, ancak sorunun bu akşam düzeltileceği iletildi.

3-Eritroprotein ve anti-TNF gibi ilaç grupları için istenen tetkikler ve belirlenen, kısıtlanan konular için işlemlerin ne şekilde yapılması gerekir?

**SUT'ta ilaç kullanımında belirlenen tetkiklerin, kullanıma ilişkin kısıtlama kurallarının şu an için geçerli olduğu belirtildi. Ancak ilerleyen süreçte İlaç Daire Başkanlığı'nın yapacağı değerlendirme ve bilgilendirmeler doğrultusunda güncellemelerin yapılabileceği aktarıldı.

4-“reçetesiz ilaç tedavisi” kapsamında raporlu kanser ilaçları hastalara verilebilir mi?

**SUT'ta belirlenen kısıtlamalar ve kurallar geçerli olmak kaydıyla verilebileceği bildirildi.

5-İçeriğinde 28 tablet bulunan müstahzarların; “reçetesiz ilaç tedavisi” kapsamında 1 aylık tedaviye yönelik olarak 2 kutu ilaç verilmesi durumunda, Medula Sisteminde 56 gün yerine 30 günlük ilaç bitim süresi hesaplamakta; bu durumda ne şekilde işlem yapılmalıdır?

**Sistemde mevcut hesaplama hatası düzeltilmiş olup, bu tür reçete karşılayan eczanelerimizin ilgili reçeteyi medula sistemi üzerinden açarak reçeteyi silmeden tekrar "kaydet" işlemini yapması gerekmektedir.

6-Hasta onam formu, ilaç güvenlik izlem formu, endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile verilen ilaçlarda işlemler ne şekilde yapılmalıdır?

**Bu grupta yer alan ilaçların kullanımlarına ilişkin TİTCK/SGK tarafından herhangi bir duyuru veya bilgilendirme yapılıncaya kadar mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirildi.

7-Endikasyon dışı ilaç kullanım onay sürelerinin bitiş tarihi uzatılmış mıdır?

**Şu an bu şekilde kullanılan ilaçlarda endikasyon dışı ilaç kullanım onay sürelerinde bir uzatımın olmadığı, ancak TİTCK'da bu konuda değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

8-TİTCK Reçetem Sistemi üzerinde yer alan raporların süre uzatımı yapılmadığından “reçetesiz ilaç tedavisi” kapsamında ilaç kayıt işlemleri yapılamamakta, ne şekilde işlem yapılmalıdır?

**TİTCK tarafından; Reçetem Sistemi'nde bitiş tarihi 01.03.2020 ve sonrası olan raporların sürelerinin uzatıldığı, ancak bitiş tarihi 29.02.2020 ve öncesi olan raporlarda ise süre uzatımının yapılmadığı, bu raporların hekimlerce yeniden düzenlenmesi gerektiği bildirildi.

SGK tarafından ayrıca iletilen notlar:

**Her bir ilaç için gerekli uzmanlıkların mutlaka seçilmesi gerektiğinden, birden fazla ilaç alımı için eczaneye başvuru yapılması durumunda gerekli ise her bir ilaç için ayrı kayıt yapılması gerektiği;

**Reçete kayıtları esnasında teşhislerin yazılması gerektiği (ilgili teşhisler için hastanın mevcut raporlarının referans alınabileceği)

**Reçete kaydı esnasında hastanın almış olduğu son ilacın dozunun referans alınması gerektiği (Sistem üzerinden de bu şekilde kontrolün yapıldığı)

--Cezaevi reçetelerinin karşılanması esnasında rapor sürelerinin uzatılması konusunda Ceza Tevkifevleri iletilmiş olup, Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda bilgi aktarımı yapılacaktır.

Makale Tarihi: 17.03.2020
Görüntülenme: 15335