SABAH GAZETESİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ'NE ANTALYA Konu:  06 Eylül 2012 Sabah Gazetesi Akdeniz Eki ..." />

SABAH GAZETESİ AKDENİZ EKİNDE MUADİL İLAÇ İLE İLGİLİ YAYIMLANAN HABERE İSTİNADEN ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZI HK.

 

SABAH GAZETESİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ'NE ANTALYA

Konu: 06 Eylül 2012 Sabah Gazetesi Akdeniz Eki Muadil İlaç Haberi hk.

06 Eylül 2012 tarihli gazetenize ait Akdeniz ekinde Murat İlkin adlı vatandaşa ait yaşanan rahatsızlıkla ilgili birinci sayfada manşetten duyurup üçüncü sayfada içeriğini aktarmış olduğunuz 'Muadil ilaç hastanelik etti' ve 'Muadil ilaç rezaleti' başlıkları ile düzenlenen haberinizle ilgili olarak bilgilendirmeye gerek duyulmuştur.

Buradaki olay, muadil ilaç vermekten kaynaklanan bir durum olmayıp, tamamen hastanın ilgili reçetesindeki ilaçlar ile hastanın eczaneden aldığını söylediği ilaçların farklı olmasıdır. Onun içindir ki haberinizde kullanmış olduğunuz manşet ile içerik farklılık göstermekte ve halkı yanlış yönlendirmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Antalya Eczacı Odası olarak ilgili eczane hakkında gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ve sonuç hakkındaki bilgilerde tarafınızla paylaşılacaktır.

Bilindiği üzere ilaçlar, kalite, etkinlik ve güvenilirliklerini ispat etmek sureti ile ilgili mevzuat kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmakta ve piyasaya çıktıktan sonra da kalite açısından denetlenmektedir. Eşdeğer ilaç, yani muadil ilaç diğer bir ifade ile jenerik ilaç, orijinal ilaçlarla aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren, aynı farmasötik özelliklere sahip, hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı biyoeşdeğerlik çalışmaları ile kanıtlanmış ve orijinal ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa sunulan ilaçlardır. Yapılan bilimsel çalışmalarla biyoeşdeğer oldukları ispatlanmış olan ilaçların etkileri de birbirinin aynısıdır. Sağlık Bakanlığı 2002 yılından bu yana biyoeşdeğerliğini ispat etmeyen hiçbir ilaca ruhsat vermediği gibi bu tarihten önce ruhsat almış olan ilaçlardan biyoeşdeğerliğini yaptırmayanların satışına da müsaade etmemektedir. Bu itibarla eşdeğer ilaçların yani muadil ilaçların aynı etkiyi sağlamadığı yönünde yapılan propagandaların hiçbir bilimsel ve hukuki dayanağı yoktur.

Eşdeğer ilaçların eczacı tarafından birbiri yerine ikamesi hem bilimselden hem de hukuki olarak doğrudur. Bunu engellemeye yönelik davranışlar ise eğer etik olmayan ilişkilerden kaynaklanmıyorsa bilgisizliktendir. Bilimsel bir veriye dayanmadan bir ilacın etkisiz olduğunu iddia etmek o ilaca karşı yapılmış bir haksız saldırı olup yasalar karşısında suç sayılmaktadır. Ayrıca bu davranışlarla Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan ve belirli kriterler bakımından denetlenmekte olan ilaçların etkinliği, güvenilirliği ve kalitesi gibi konularda kamuoyu yersiz bir endişe ve tedirginliğe yönlendirilmektedir. Öte yandan eczacının mesleki hakkı olan farmasötik ilaç verme hakkı etik dışı müdahaleye uğramakta ve hasta/hastalar yakınları ile eczacılar karşı karşıya getirilmektedir.

Ayrıca gelişmiş ülkelerde, kamu maliyesinde tasarruf sağlamak ve yerli ilaç sanayini destekleyip geliştirmek sebebi ile eşdeğer ilaçlara verilen destek bir Devlet politikası haline gelmiştir. Bu nedenledir ki eşdeğer ilaçların global pazardaki payları %80 'lere ulaşmıştır. Ülkemizde de eşdeğer ilacın kullanımını arttırarak kamu ilaç harcamalarında tasarruf sağlamak mümkündür. Bu aynı zamanda uluslararası ilaç piyasasındaki rekabet gücümüzün artması ve ihracat potansiyelimizin yükselmesini de sağlamaktadır.

Tüm eczacılara tanınmış olan hukuki bir hakka müdahale etmek suretiyle yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için, gazeteniz ekinde yer alan haber ile ilgili olarak kurumumuz ile iletişime geçmeniz ve gerekli düzenlemelerde bulunmanız hususunu bilgelerinize sunarız.


Antalya Eczacı Odası
Genel Sekreter
Ecz. Mehmet ERTEKİN

 

Makale Tarihi: 7.09.2012
Görüntülenme: 1148