SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİ SSK ECZANELERİNE GERİ DÖNÜYOR

 

BASIN AÇIKLAMASI


SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİ SSK ECZANELERİNE GERİ DÖNÜYOR

Değerli Basın Mensupları,

Kanser ilaçları 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren kamu hastanelerinden karşılanacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı yeni Uygulaması ile adeta SSK eczanelerine geri dönüş yapmaktadır. Toplu ihale yöntemi ile alınacak ilaçların tedariki açısından karşılaşılan zorluklar hepimizce bilinirken, şimdi bütün kanser ilaçlarının hastanelerden teminini zorunlu tutmak, hastaların ilaca erişimini geciktirecek hatta zorlaştıracak ve tedavilerinin yapılamama, aksama gibi pek çok riski ortaya çıkaracaktır. Ayrıca, eczacısı bulunmayan hastaneleri göz önüne aldığımızda, ilaç israfı gibi kimi sorunları da beraberinde getirecek, doktorun uygun gördüğü değil Bakanlığın uygun gördüğü ilacın kullanımı zorunluluğu gibi konuları da gün yüzüne çıkaracaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Yıllar önce SSK eczanelerinden ilaç almak için hangi zorlukları yaşadığımız hepimizin malumu. Şimdi kanser ilaçlarının da bu yolla temin edilmesi, zaten yeterince sorunların yaşandığı ve hastalarımızın en çok sıkıntı yaşadığı bu alanda, vatandaşlar bir kez daha bir bilinmeyenin içine doğru çekileceklerdir. Bu uygulamayı son derece yanlış buluyoruz.


GÜNÜBİRLİK TEDAVİ İLE ESKİ SSK ECZANELERİ UYGULAMASINA İLK ADIM ATILMIŞTI


Değerli basın mensupları,

SGK ve Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından bu yana Günübirlik Tedavi isminde yeni bir kavram çıkarmış, yatarak veya ayaktan tedavinin dışında, bu kavramla bazı ilaçları eczanelerden çekerek, kamuoyuna hastaların mağdur edilmemeleri bahanesini sunmuştu. Bu şekilde yapılan uygulamalar ile ayaktan tedavi edilen hastaların ilaç uygulamalarını, tetkik için kullanılan ilaçları hastanelerinden vererek buradan elde ettiği geliri döner sermayeye aktarmış ve yeni bir ekonomik kaynak oluşturmuştu. Şimdi de aynı uygulamayı kanser ilaçlarına getirmektedir. 
Bilindiği gibi 2004 yılında SSK hastaneleri kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti. Daha sonra ilaç temini hizmeti Türkiye’nin 24.500 noktasında hizmet veren eczanelerden sorunsuz bir biçimde verilmeye başlanmıştı. Bu dönüşüm yapılırken öne sürülen en önemli gerekçelerden biri de "SSK ECZANELERINDEN HASTALARA DÜZGÜN HIZMET VERİLEMEDİĞİ" gösterilmişti. Tekrar başa dönerek, yeni kazanç kapıları elde etmek için hastalarımızın geçmişteki kaos ortamını yaşamalarına karşıyız.

Değerli basın mensupları, 

Bu durum zaten üzerinden silindir geçmiş hale getirilmiş olan eczacılık sektörüne büyük darbe vuracaktır. Yapılması planlanan uygulamanın hasta yararına bir faydası bulunmayacaktır. Eğer bu mantık doğru kabul edilecekse, hiçbir ilacın sağlık merkezleri dışında tutulmaması, hepsinin hastanelerden temin edilmesi gerekmektedir. Bu ve buna benzer uygulamalar geçmişte uygulanmış ve yararı bulunmadığı, kamu kaynaklarının boşa harcandığı gerekçesiyle vaz geçilmiştir.

Öte yandan kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, ülkemizde satılan ilaçların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Bu ilaçlar şimdiye kadar eczaneler aracılığı ile temin edilmekte iken, şimdi bir genelge ile ülkenin ilaç cirosunun yüzde 10'u, eczanelerin pazarından hastanelere aktarılmaktadır. Bunun doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz.

Sağlık Bakanlığı çökmek üzere olan eczane ekonomilerini ayağa kaldırmak bir yana, can suyu vermek adına bir çalışması yapması gerekirken; ülkenin en ücra kasabasında bile halkımıza büyük fedakarlık ve feragatle hizmet eden eczanelere yardımcı olması gerekirken; eczanenin temin ettiği ilaçları elinden alarak gelirlerini daha da azaltmaya yönelik başlattığı bu uygulamayı bir an önce durdurmalıdır. Sağlık Bakanlığı asıl yakın geçmişte bulunmayan ucuz kanser ilaçlarını ülkemizde bulundurmaya yönelik tedbirler almalıdır.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm eczacılar olarak Bakanlığı, ilacın tedariki açısından tüm katmanları gözeten bir bakış açısına davet ediyor, bu ve buna benzer olan tüm uygulamalardan bir an önce vaz geçmeye çağırıyoruz. 
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 20.04.2015
Görüntülenme: 1467