Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Ait Sağlık Hizmeti Ödemeleri Hakkında

Bilindiği üzere, 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Odamıza Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gönderilen ekteki yazıya göre;

31 Temmuz 2016 tarihinden sonra erbaş ve erlere düzenlenmiş olan sağlık hizmeti ( reçete, gözlük,tıbbi malzeme, tedavi fatura bedelleri v.b.) giderlerine ait faturaların, sağlık kuruluşu/eczaneler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edileceği, muayene/reçete tarihi itibari ile 31 Temmuz 2016 tarihinden önceki döneme ait faturaların Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden ödenmeye devam edeceği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokolün dayanağının da ortadan kalkması nedeniyle, eczanelerin Sahil Güvenlik Komutanlığı ve bağlısı birliklerle ödemeye ilişkin sözleşme yenilemeyeceği ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemesi çerçevesinde, 31 Temmuz 2016 ( 31.07.2016 hariç ) tarihine kadar verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ile ilaç ve tıbbi malzemeye ilişkin reçete bedellerinin Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı adına düzenlenerek ivedilikle gönderilmesi gerektiği , bu tarihten sonra gönderilen sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ile ilaç ve tıbbi malzemeye ilişkin reçete bedellerinin ödenmeyeceği bildirilmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ilgili yazısı için tıklayınız.

Makale Tarihi: 1.10.2016
Görüntülenme: 2216