SAKARYA ECZACI ODASI TARAFINDAN YAPILAN SAHTE REÇETE BİLDİRİMİ HAKKINDA

 

38.A.00.003769
21.12.2012

Konu: Sahte Reçete

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Sakarya Eczacı Odası’ndan gelen 12.12.2012 tarih ve 2012-493 sayılı yazı ile Sakarya bölgesinde “sahte reçete” olaylarının ve Aferin kapsül bağımlıları tarafından suiistimallerin sık yaşanmaya başlandığı belirtilmektedir. 

Ayrıca yazı ekinde iletilen Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 26.11.2012 tarihli yazısında,

Hendek Toplum Sağlığı Merkezinin 20.11.2012 tarih ve 1736 sayılı “kayıp kaşe” konulu yazısı ile ekinde gönderilen 19.11.2012 tarihli tutanak ve yine Hendek Toplum Sağlığı Merkezinin 21.11.2012 tarih ve 1755 sayılı “sahte reçete” konulu yazısı ve ekinde gönderilen Hendek 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimi Dr.Ömer ÇOPUR’a ait 20.11.2012 tarih ve 358 sayılı “sahte reçete” konulu yazı ve eklerinin gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Sakarya Eczacı Odası'ndan gelen yazı için tıklayınız.

Makale Tarihi: 21.12.2012
Görüntülenme: 1305