SEVOPEL MR 2,5/120 MG KAPSÜLÜN

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmek üzere hazırlanan 04.08.2015 tarih ve 97919 sayılı yazı ile,

“03.11.2003 tarih ve 45041 (2003/129) sayılı Bakanlık Genelgesi ile Efedrin ve Psödoefedrin tuzlarını tek başına içeren ilaçların eczanelerden toplu halde satışlarının yapıldığı hususunun tespiti neticesinde sözkonusu ilaçların "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi ilaçlar'' kapsamına alındığı,

Bakanlıkça ruhsatlandırılan yüksek miktarda Psödoefedrin hidroklorür ile Levosetirizin dihidroklorür etkin maddelerini kombine olarak ihtiva eden Sevopel MR 2,5/120 mg Kapsül adlı ilacın "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi ilaç" kapsamına alındığı,

 

 

 

 

Söz konusu ilacın Normal Reçete ile verilmesi, reçetesiz satışının yapılmaması ve kayıtların ilgili mevzuat doğrultusunda yapılması gerektiği,

Diğer taraftan, 19.11.2003 tarihli 48102 (2003/137) sayılı Bakanlık Genelgesine istinaden, ecza depolarınca illerdeki eczanelere dağıtımı yapılan uyuşturucu, psikotrop ve/veya kontrole tabi ilaçların satış ve sarf hareketlerinin takibi İl Sağlık Müdürlüklerince yapıldığı belirtilmekte olup,

Bu çerçevede ecza depolarınca düzenlenmiş dağıtım cetvellerinin incelenerek, fatura kontrolü ile ilde faaliyet gösteren eczanelerin söz konusu ilacı alıp almadığının, kayıtlarının ve satışının yapılıp yapılmadığı hususlarının her ay kontrol edilmesinin, aksi halinin saptanması durumunda ise gerekli yasal işlemlerin uygulanmasının gerektiği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Dr. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.

Makale Tarihi: 8.08.2015
Görüntülenme: 2047