SGK DEVAM REÇETELERİ HAKKINDA

 

Bilindiği üzere SGK protokolünün 5.3.15 maddesi;

"- Muayene katılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi

- Hastanın ilaç almasını engellemek amacıyla reçete girilip silinmesi

- Hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi

- İlaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla reçete girilip silinmesi

fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan her işlem için fiili iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 250 TL (ikiyüzelli) cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Maddede sayılan fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde cezai şart miktarı iki kat olarak uygulanır" denmektedir. 

Ayrıca protokolün 4.3.6 ve 6.17 maddeleri yukarıdaki fiillerden kaynaklı para cezalarını önemli ölçüde arttırmaktadır. 

SGK ile yapmış olduğumuz sözlü görüşmelere göre özellikle son günlerde hastanın bilgisi olmadan devam reçetelerinin sisteme girildiği ve bu durum sonucu meslektaşlarımızın mağdur olabileceği anlaşılmıştır. 

Devam reçetesi karşılayan meslektaşlarımızın hastanın veya hasta yakınlarının ilaçları teslim almaya geldiği an itibari ile medula provizyon sistemine giriş yapması mağduriyetleri önleyecektir. 

Konuya azami hassasiyetin gösterilmesi önemle bilgilerinize sunulur.

 

Makale Tarihi: 25.06.2014
Görüntülenme: 3521