SGK FATURA PAKETLERİ HAZIRLANIRKEN EKSİK YAPILAN İŞLEMLER HK.


SGK fatura paketi hazırlanırken eksik yapılan işlemler hakkında;

 

Sosyal Güvenlik Kurumu reçete kontrol birimi,  fatura paketlerinin hazırlanması hususunda eksik yapılan işlemlerle ilgili meslektaşlarımızın uyarılması için tarafımıza müracaat etmiştir. Yapılan müracaatta fatura paketleri hazırlanırken, fatura paketlerinde bir takım eksikliklerin olduğu ve bunların telafisi esnasında vakit kaybedildiği, işleyişin ağırlaştığı bunun da reçete kontrollerini geciktirdiği tarafımıza bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın aşağıdaki hususlara azami dikkat etmesi yaşanacak mağduriyetleri ortadan kaldıracaktır.

Buna göre;

 

 

1-Kuruma gönderilmesi gereken reçetelerin numaralandırma işlemi yapılırken icmal listesindeki numaranın reçetelere yazılmadığı, reçetelerin kendi arasında numaralandırma yapıldığı, örnekleme esnasında yanlış reçetelerin seçildiği ve meslektaşlarımızın bu işlemden kaynaklı mağduriyetler yaşayabileceği bundan dolayı reçete numaralandırma işlemi yapılırken icmal listesindeki numaranın verilmesine dikkat edilmesi,

2-Tarafımıza yapılan bildirimde faturanın ikinci suretinin gönderilmediği anlaşılmış olup  kuruma, bir fatura aslı bir sureti ve bir de eczacı tarafından aslı gibidir yapılmış olan örneğin gönderilmesi gerektiği,

3-Reçetelerin adedine göre uygun koliye konulmadığı ve kurumun arşivleme esnasında sıkıntı yaşadığı bundan dolayı fatura paketinin reçete adedine denk gelecek koliye konulması gerektiği,

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

 

Makale Tarihi: 2.08.2013
Görüntülenme: 1518